Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Elzinga, Roelof(* Heerenveen, 0 1830)

     - Lemster Weg V 389, Sneek.
     - Oosterdijk, Sneek.
     - Singel, Sneek.
1861 - Buiten 't Hoogend (Lemmerweg), Sneek.
vestigt zich in Sneek, komende uit Leeuwarden, beroep: timmerman
1866 - Buiten 't Hoogend (Lemmerweg), Sneek.
maakt zich bekend als fotograaf
1882 - Buiten 't Oost (Oppenhuizerweg), Sneek.
1884 - Leeuwarden.
1908 - overleden 0 1908 te Den Helder.
vestigt zich in mei 1866 als fotograaf te Sneek
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Elzinga, Roelof

Feenstra, Bartholomeus(* Leeuwarden, 2 okt. 1861)

1902 - Wirdumerdijk G 12, Leeuwarden.
1950 - overleden 26 sep. 1950 te Leeuwarden.
koopman en winkelier te Leeuwarden (fa. J. Postma Sz), uitgever van ansichtkaarten met over het algemeen eigen opnamen.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Feenstra, Bartholomeus

Feer Pzn, Lambertus van der(* Sneek, 18 jan. 1867)

1895 - Nieuwe Kade 58, Sneek.
1901 - Botniakade 60, Sneek.
atelier overgedragen aan H. Nieweg.
1918 - uit Sneek vertrokken naar Amersfoort
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Feer Pzn, Lambertus van der

Ferdi, Foto Atelier1940 - Schrans 139, Huizum.
1941 - Huizum.
Op 13/02/1941 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1953 - Opheffingsdatum 29/01/1953
1953 - Huizum.
Op 29/01/1953 opnieuw ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1973 - Opheffingsdatum 19/07/1973
R. van Breeden & Kramer
Bron(nen): LC || KvK

Lees meer: Ferdi, Foto Atelier

Fraenkel en Cohen1859 - kermis, Harlingen.
kermisfotografen uit Groningen
Bron(nen): Wumkes

Lees meer: Fraenkel en Cohen

François, Edouard1843 - Prinsentuin, Leeuwarden.
rondreizend fotograaf, in juni 1843 enkele dagen werkzaam in de Prinsentuin in Leeuwarden
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: François, Edouard

Franke, Jakob(* Gerkesklooster, 26 feb. 1886)

1911 - Bergum.
wonende te Bergum getrouwd op 27 mei 1911 te Tytsjerksteradiel met Tietje Raap (hij is molenaar)
1923 - Bergumerdam, Bergum.
Eigenaar T. Venema verkoopt twee panden aan de Bergumerdam, waaronder het winkelhuis in gebruik bij den fotograaf Franke
1928 - No. 217, Burgum.
1967 - overleden 9 apr. 1967 te Leeuwarden.
fotograaf te Burgum (Bergum)
Bron(nen): Adr.boek '28 || LC

Lees meer: Franke, Jakob

Fuchs, Eduard(* Hilscheid (Nassau), 30 juni 1832)

1859 - Oostergrachtswal L 42a = U 35, Leeuwarden.
1864 - Nieuwestad F 8 = K 93 (Vleeschmarkt), Leeuwarden.
1870 - vertrokken naar Pruisen, de zaken worden voortgezet door Th.M. Staas die al bij Fuchs werkte.
fotograaf te Leeuwarden van 1859 tot 1870
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Fuchs, Eduard

Ganzinga, Trijntje(* Oostrum, 19 dec. 1857)

1880 - Getrouwd op 18 december 1880 te Leeuwarden met Jan Roelfs Madiol (1855-1913).
1894 - Weerd K 1a, Leeuwarden.
1914 - zaak overgedragen aan T. van der Veer-Swart.
1933 - Weerd 1a, Leeuwarden.
In 1933 wordt er nog steeds geadverteerd onder de naam Fa. Madiol-Ganzinga
1943 - overleden 25 feb. 1943 te Leeuwarden.
koopvrouw in fotografische artikels te Leeuwarden van 1894 tot 1914.
Bron(nen): Dolk 1975 || LC

Lees meer: Ganzinga, Trijntje