Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Feer Pzn, Lambertus van der(* Sneek, 18 jan. 1867)

1895 - Nieuwe Kade 58, Sneek.
1901 - Botniakade 60, Sneek.
atelier overgedragen aan H. Nieweg.
1918 - uit Sneek vertrokken naar Amersfoort
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Feer Pzn, Lambertus van der

Ferdi, Foto Atelier1940 - Schrans 139, Huizum.
1941 - Huizum.
Op 13/02/1941 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1953 - Opheffingsdatum 29/01/1953
1953 - Huizum.
Op 29/01/1953 opnieuw ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1973 - Opheffingsdatum 19/07/1973
R. van Breeden & Kramer
Bron(nen): LC || KvK

Lees meer: Ferdi, Foto Atelier

Fraenkel en Cohen1859 - kermis, Harlingen.
kermisfotografen uit Groningen
Bron(nen): Wumkes

Lees meer: Fraenkel en Cohen

François, Edouard1843 - Prinsentuin, Leeuwarden.
rondreizend fotograaf, in juni 1843 enkele dagen werkzaam in de Prinsentuin in Leeuwarden
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: François, Edouard

Franke, Jakob(* Gerkesklooster, 26 feb. 1886)

1911 - Bergum.
wonende te Bergum getrouwd op 27 mei 1911 te Tytsjerksteradiel met Tietje Raap (hij is molenaar)
1923 - Bergumerdam, Bergum.
Eigenaar T. Venema verkoopt twee panden aan de Bergumerdam, waaronder het winkelhuis in gebruik bij den fotograaf Franke
1928 - No. 217, Burgum.
1967 - overleden 9 apr. 1967 te Leeuwarden.
fotograaf te Burgum (Bergum)
Bron(nen): Adr.boek '28 || LC

Lees meer: Franke, Jakob

Fuchs, Eduard(* Hilscheid (Nassau), 30 juni 1832)

1859 - Oostergrachtswal L 42a = U 35, Leeuwarden.
1864 - Nieuwestad F 8 = K 93, Leeuwarden.
1870 - vertrokken naar Pruisen, de zaken worden voortgezet door Th.M. Staas die al bij Fuchs werkte.
fotograaf te Leeuwarden van 1859 tot 1870
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Fuchs, Eduard

Ganzinga, Trijntje(* Oostrum, 19 dec. 1857)

1880 - Getrouwd op 18 december 1880 te Leeuwarden met Jan Roelfs Madiol (1855-1913).
1894 - Weerd K 1a, Leeuwarden.
1914 - zaak overgedragen aan T. van der Veer-Swart.
1933 - Weerd 1a, Leeuwarden.
In 1933 wordt er nog steeds geadverteerd onder de naam Fa. Madiol-Ganzinga
1943 - overleden 25 feb. 1943 te Leeuwarden.
koopvrouw in fotografische artikels te Leeuwarden van 1894 tot 1914.
Bron(nen): Dolk 1975 || LC

Lees meer: Ganzinga, Trijntje

Gnodde, Andries(* Harlingen, 18 mei 1873)

1895 - te Bolsward getrouwd met Wypkje Vellinga
1912 - Harlingen.
A. Gnodde, fotograaf te Harlingen, fotografeert verbeteringswerkzaamheden aan de haven te Harlingen
1928 - Franekereind 5, Harlingen.
1942 - overleden 0 1942 .
Bron(nen): Adr.boek '28 || Burg.Stand || FF

Lees meer: Gnodde, Andries

Gorter, Jan Jans1896 - Grouw.
1902 - verblijfplaats onbekend
fotograaf in Grouw
Bron(nen): LC

Lees meer: Gorter, Jan Jans