Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Datema, J.H.1905 - Oosterhaven, Groningen.
fotograaf te Groningen
Bron(nen): LC

Lees meer: Datema, J.H.

Deinema, Doeke

Doeke Deinema, boerenzoon uit Finkum, werkte vanaf 1880 op diverse plaatsen als boerenknecht. In 1889, 22 jaar oud, wordt hij kastelein in logement 'Het wapen van Rauwerderhem' in Irnsum. Op 18 januari 1893 wordt deze herberg geveild "wegens voortdurende ongesteldheid van de Vrouw des Verkoopers". Doeke Deinema woont daarna met vrouw en dochter in Stiens, waar hij de kost verdient als portrettekenaar. In 1894 adverteert hij regelmatig met "ongeveer levensgroote Crayon Portretten, naar kleine Photographieën (ook al zijn ze reeds verbleekende) geteekend", prijs: fl.15,- per stuk. Op een tentoonstelling van kunstnijverheid in Harlingen wint hij er een tweede prijs mee.
Als in februari 1896 zijn vrouw overlijdt, wordt hij in haar overlijdensakte voor de eerste keer als fotograaf genoemd. Van oktober 1904 tot 1911 is hij fotograaf in Veendam, bij de Smitsbrug aan het Benedenoosterdiep. In mei 1911 vestigt hij zich in Leeuwarden als fotograaf in de Sint Jacobstraat, vanaf 1923 in de Lijsterstraat. Ruim een week na het overlijden van zijn tweede vrouw vrouw in oktober 1935 - Deinema is dan 68 jaar oud - wordt de zaak gesloten.(* Finkum, 30 mei 1867)

1888 - op 26 april 1888 getrouwd met Grietje Kuiken, boerendochter uit Sint Jacobiparochie
1889 - Irnsum.
van 1889 tot 1893 kastelein in Irnsum
1893 - Stiens.
eerst portettekenaar, later fotograaf te Stiens
1896 - Stiens.
10 feb. 1896: Grietje Kuiken overleden, bijna 28 jaar oud. Doeke Deinema is photograaf te Stiens
1898 - Doeke Deinema, fotograaf te Stiens, hertrouwd met Ytje Hoogland, boerendochter uit Hijum
1899 - Berlikum.
atelier in Berlikum
1904 - Veendam.
7 oktober vertrokken vanuit Stiens naar Veendam
1911 - Sint Jacobstraat 19, Leeuwarden.
Op 20 mei 1911 vanuit Veendam ingeschreven in Leeuwarden, beroep: photograaf
1911 - St. Jacobsstraat L 19, Leeuwarden.
1923 - St. Jacobstraat 19, Leeuwarden.
1923 - Lijsterstraat 49 = 11, Leeuwarden.
20 augustus 1923 verhuisd
1928 - Lijsterstraat 11, Leeuwarden.
1935 - 8 okt. 1935: Ytje Hoogland overleden
1935 - zaak beëindigd
1942 - overleden 25 mei 1942 te Zuidlaren.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975 || Burg.Stand || LC

Lees meer: Deinema, Doeke

Dijkstra, H.A.1932 - Baard.
fotograaf te Baard
Bron(nen): LC

Lees meer: Dijkstra, H.A.

Dreise, Lolke Hendrik

Op 6 oktober 1906 wordt Lolke Dreise ingeschreven in het bevolkingsregister van Leeuwarden. Hij is fotograaf in opleiding en woont achtereenvolgens in de Elizabethstraat, de Grote Kerkstraat en in de Romkeslaan. Op 30 december 1908 gaat hij weer terug naar zijn geboorteplaats, Oldehove in Groningen. In 1909 vestigt hij zich in Groningen als fotograaf op de hoek van de Heerestraat en de Kleine Pelsterstraat. In 1927 vertrekt hij naar Franeker, waar hij waarschijnlijk heeft samengewerkt met zijn neef, fotograaf Lolke Hessel Hommema. In 1933 vertrekt hij naar Harlingen waar hij een fotozaak opent op het adres Grote Breedeplaats 5. Op 1 mei 1947 overlijdt hij in Harlingen, 63 jaar oud, ongehuwd.

Foto's van Lolke H. Dreise in de Beeldbank Groningen.(* Oldehove, 10 dec. 1883)

1906 - Leeuwarden.
van 1906 tot 1908 als assistent-fotograaaf werkzaam in Leeuwarden
1908 - Romkeslaan, Leeuwarden.
eind december vertrokken van Leeuwarden naar Oldehove
1909 - Oldehove (Gr).
fotograaf in Oldehove (Gr)
1909 - Groningen.
van 1909 tot 1927 fotograaf in Groningen
1910 - Heerestraat, hoek Kleine Pelsterstraat, Groningen.
advertentie in Nieuwsblad van het Noorden
1927 - Franeker.
van 1927 tot 1933 fotograaf in Franeker
1933 - Grote Breedeplaats 5, Harlingen.
vanaf 1933 fotograaf in Harlingen
1947 - overleden 1 mei 1947 te Harlingen.
Fotograaf in Leeuwarden, Oldehove, Groningen, Franeker en Harlingen. Ongehuwd.
Bron(nen): LC || Wachlin || Delpher

Lees meer: Dreise, Lolke Hendrik

Duijl, Charles François van(* Kampen, 25 apr. 1872)

1902 - Voorstreek C 270 = 52, Leeuwarden.
1909 - Korenmarkt L 201 - Voorstreek 3, Leeuwarden.
1912 - Amsterdam.
van 1902 tot 1912 compagnon van Friedrich O. Strüppert
Bron(nen):

Lees meer: Duijl, Charles François van

Duiker, Siewert Jacob(* Hoogezand, 17 juli 1891)

1928 - Voorstreek 96, Leeuwarden.
opening van de zaak onder de naam Foto Duiker
1933 - familie Duiker verhuist in november 1933 naar Wirdumerdijk 14: op dat adres wordt een filiaal geopend onder de naam: 'Foto Modern'. 'Foto Duiker' blijft gevestigd op Voorstreek 96.
1938 - Wirdumerdijk 14, Leeuwarden.
in mei 1938 winkel aan de Voorstreek opgeheven, foto Modern blijft op Wirdumerdijk. Filiaal in Dokkum.
1956 - overleden 28 sep. 1956 te Leeuwarden.
fotograaf in Leeuwarden (Foto Duiker). Zoon van Pieter Duiker, fotograaf in Hoogezand.
Bron(nen): Burg.Stand || Delpher

Lees meer: Duiker, Siewert Jacob

Dwinger, Joseph(* Groningen, 8 okt. 1877)

1903 - Oostergrachtswal U 9, Leeuwarden.
1903 - Getrouwd op 5 september 1903 in Leeuwarden met Kaatje Cohen (overl. Auschwitz, 26 okt. 1942).
1921 - Grachtswal 9, Leeuwarden.
1928 - Oostergrachtswal 9, Leeuwarden.
1937 - Kanaalstraat 6, Leeuwarden.
1940 - Nieuwestad 32, Leeuwarden.
1940 - Kanaalstraat 6, Leeuwarden.
1940 - Molenpad, Leeuwarden.
v/h Oostergrachtswal 9, thans ingang 1e deur Molenpad
1941 - Oostergrachtswal 9, ingang Molenpad, Leeuwarden.
1942 - Johan Willem Frisostraat 18, Leeuwarden.
1942 - overleden 26 okt. 1942 te Auschwitz.
vanaf 1903 fotograaf (en winkelier) in Leeuwarden
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dig. Monument || LC

Lees meer: Dwinger, Joseph

Eems, van der1965 - Oosterend.
Op 15/04/1965 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1977 - Opheffingsdatum 17/10/1977
FOTO VAN DER EEMS te Oosterend
Bron(nen): KvK

Lees meer: Eems, van der

Egenberger, Johannes Henderikus(* Arnhem, 22 apr. 1822)

     - Nieuwestad E 36 = G 70, Leeuwarden.
1857 - kunstschilder en directeur van Academie Minerva te Groningen
1863 - Heereweg, Buitensingel, Groningen.
fotograaf te Groningen
1864 - Groot Schavernek E 79 = G 5, Leeuwarden.
filiaal in Leeuwarden: filiaalhouder Jan Hoen is getrouwd met Louise F.A.C. de Fontenay, een dochter van de tante Constance Egenberger van J.H. Egenberger, die tijdelijk ook in Leeuwarden woonde.
1865 - filiaal in Leeuwarden beëindigd
1897 - overleden 14 mei 1897 te Utrecht.
Bron(nen):

Lees meer: Egenberger, Johannes Henderikus

Elbe, foto     - Heerenveen.
Bron(nen):

Lees meer: Elbe, foto