Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Weijer, Christiaan(* Wolvega, 26 apr. 1894)

1910 - Naar Parijs om het vak van fotograaf te leren
1919 - getrouwd met Trijntje van der Tempel
1919 - Lindengracht 57, Heerenveen.
Christiaan en Trijntje Weijer-van der Tempel nemen de zaak over van De la Roche Busé, de naam 'Fotografisch Atelier de la Roche Busé' blijft bestaan. Op het fotokarton wordt 'H.P.E. de la Roche Busé' vervangen door 'Fa. de la Roche Busé'.
1923 - Knipe, De.
Foto Weijer ingeschreven in het Handelsregister KvK
1927 - omstreeks 1927 wordt de naam Weijer in advertenties aan de naam 'Fa. de la Roche Busé' toegevoegd.
1930 - begin jaren dertig verandert de firmanaam in 'Foto-Atelier C. Weijer'. Op de foto's komt de naam Weijer in relief te staan.
1947 - Na het overlijden van Chris Weijer wordt de zaak voortgezet door zijn zoon Philippus (Philip) Weijer (1920-1999).
1975 - Opheffingsdatum 13/03/1975
1947 - overleden 0 1947 .
Bron(nen): KvK || Verstilde tijd

Lees meer: Weijer, Christiaan

Weinberg, Abraham Salomon(* Groningen, 30 mei 1869)

     - Heerestraat Hoek Zuiderdiep, Groningen.
1894 - Herestraat OZ E36, Groningen.
fotografisch atelier geopend aan de Herestraat OZ E36
1899 - Herestraat R505, Groningen.
atelier verhuist naar Herestraat R505
1900 - Herestraat 86/86a, Groningen.
Herestraat R505 omgenummerd in Herestraat 86/86a
1907 - Poelestraat 50, Groningen.
nieuw atelier
1932 - overleden 15 jan. 1932 te Groningen.
Bron(nen): Wachlin

Lees meer: Weinberg, Abraham Salomon

Westerhof, Foto1927 - Heerenveen.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1976 - Opheffingsdatum 1/11/1976
Bron(nen): KvK

Lees meer: Westerhof, Foto

Wiersma, C.1939 - Mendelssohnstraat 21, Leeuwarden.
1940 - Westerstraat 132, Enkhuizen.
tussen 21 december 1939 en 4 januari 1940 van Leeuwarden (Mendelssohnstraat 21) vertrokken naar Enkhuizen (Westerstraat 132)
Bron(nen): LC

Lees meer: Wiersma, C.

Witte Beer, De     - Nieuwestad 121, Leeuwarden.
1912 - Nieuwestad 121, Leeuwarden.
adv. Nieuw! Electrische Snelfotografie in "De Witte Beer" te Leeuwarden
1917 - Nieuwestad 121, Leeuwarden.
Nieuwestad 121 ("De Witte Beer") verkocht, nu beddenmagazijn "Pel"
Bron(nen): Betten 1992 || LC || Hepkema

Lees meer: Witte Beer, De

Zeilstra, H.J.1941 - Sneek.
1941 - Marssumerstraat 49, Leeuwarden.
vestigt zich tussen 9 en 22 mei 1941 vanuit Sneek in Leeuwarden (Marssumerstraat 49)
Bron(nen): LC

Lees meer: Zeilstra, H.J.

Zilverberg, Jacob(* Steenwijk, 4 aug. 1886)

1907 - Grote Hoogstraat L 9, Leeuwarden.
opvolger van Ruurdtje Slaterus
1908 - Steenwijk.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Zilverberg, Jacob

Zwaag, G.G. van der     - Gorredijk.
Waarschijnlijk Gabe van der Zwaag, geboren 15 augustus 1882. Zoon van Geert Lourens van der Zwaag en Catharina Gabriels Faber.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Zwaag, G.G. van der