Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Visser, A. Jzn.     - Spoordykstraat TO No 222, Franeker.
Fotograaf in Franeker
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Visser, A. Jzn.

Visser, Alle Tjeerds(* Workum, 4 feb. 1863)

1907 - Harlingerstraat X 27, Leeuwarden.
1920 - zaak beëindigd
1928 - Harlingerstraat 27, Leeuwarden.
1949 - overleden 22 sep. 1949 te Leeuwarden.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975

Lees meer: Visser, Alle Tjeerds

Visser, Fotobedrijf1943 - Harlingen.
Op 16/04/1943 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1952 - Opheffingsdatum 4/09/1952
FOTOBEDRIJF VISSER te Harlingen
Bron(nen): KvK

Lees meer: Visser, Fotobedrijf

Vogel, Lambertus(* Middelburg, 0 1870)

     - Kleinzand 26, Sneek.
1896 - Sneek.
Neemt de zaak van Jacob G. de Vries over, komend van Harlingen.
1900 - vertrekt naar Middelburg
fotograaf in Sneek (opvolger van Jacob G. de Vries) van 1896 tot 1900
Bron(nen): Leiden || Ten Hoeve

Lees meer: Vogel, Lambertus

Vries Gzn & Siderius, de     - Lanen 153, Harlingen.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Vries Gzn & Siderius, de

Vries Gzn, Jakob de(* Harlingen, 11 sep. 1861)

     - Rozegracht 27, Harlingen.
     - Rozegracht H 27, Harlingen.
     - Dijkstraat, Bolsward.
1885 - Dijkstraat 31, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant vanaf 3 maart iedere donderdag werkzaam bij den heer J.S. Faber, Nieuwe Kade te Bolsward [achteringang aan de Dijkstraat 31]
1886 - Dijkstraat 14, Bolsward.
volgens advertentie in Bolswardsche Courant iedere dinsdag, donderdag en zondag geopend op het adres van den heer J.S. Feenstra in de Dijkstraat [nummer 14]
1889 - Grootzand, Sneek.
1889 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: atelier verplaatst naar de v.m. St. Janspoort naar het Huis thans bewoond door den Heer Veerbeek [adres niet te traceren]
1891 - Gaat in Sneek wonen
1895 - St. Janspoort, Bolsward.
advertentie in de Bolswardsche Courant: Photografie Jakob de Vries Gz., photograaf, Sneek, bericht zijn Cliënteale, dat zijn atelier St. Janspoort, Bolsward na 31 october a.s. gesloten zal zijn.
1896 - Vertrekt naar Arnhem. Atelier wordt voortgezet door Lambertus Vogel.
zie ook: de Vries Gzn & Siderius
Bron(nen): Leiden || Ten Hoeve

Lees meer: Vries Gzn, Jakob de

Vries Kzn, Jan de     - Franekereind, Harlingen.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Vries Kzn, Jan de

Vries, Johannes Hendrikus (Han) de(* Leeuwarden, 10 mrt. 1905)

1932 - Wortelhaven 83, Leeuwarden.
1936 - Leeuwarden.
Han de Vries (fotohandelaar) trouwt 29 juli 1936 met Trijntje van Gelder
1947 - Leeuwarden.
Op 12/02/1947 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1970 - Wortelhaven 83, Leeuwarden.
1972 - Opheffingsdatum 10/05/1972
1987 - overleden 25 sep. 1987 te Leeuwarden.
Han de Vries heeft jarenlang een fotozaak gehad aan de Wortelhaven te Leeuwarden. Hij werkte verder als fotograaf veel voor Rijkswaterstaat, waarvoor hij veel in uitvoering zijnde werken op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Zo heeft hij bijvoorbeeld de afsluiting van de Lauwerszee als fotograaf van begin tot eind gevolgd. Han de Vries heeft ook twee Ameland-films gemaakt. De eerste kwam in de jaren 1948 en 1949 tot stand en is door nem voor eigen risico gemaakt. De tweede film over Ameland is in samenwerking met de LC-journalist Keimpe Sikkema omstreeks 1963 gemaakt voor de VVV Ameland. Op Ameland, Schiermonnikoog en het Wad maakte hii ook veel natuurfoto's en verder heeft nij veel eilanders met een karakteristieke kop vereeuwigd. Nadat hij met zijn werk als fotograaf in de Friese hoofdstad was gestopt, heeft Han de Vries nog vele jaren te Ballum op Ameland gewoond. De laatste paar jaar woonde hij weer in Leeuwarden, sedert het begin van dit jaar in Erasmushiem. [Bron: Leeuwarder Courant 29-09-1987]
Bron(nen): Burg.Stand || LC || KvK || Lwd.Nb.

Lees meer: Vries, Johannes Hendrikus (Han) de

Vries, K.W. de1959 - Drachten.
Op 11/04/1959 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1964 - Opheffingsdatum 17/09/1964
FOTOBUREAU K.W. DE VRIES te Drachten
Bron(nen): KvK

Lees meer: Vries, K.W. de

Vries, Klaas de1943 - Leeuwarden.
Op 9/02/1943 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1977 - Opheffingsdatum 26/07/1977
FOTO EN FILMBURO KLAAS DE VRIES te Leeuwarden
Bron(nen): KvK

Lees meer: Vries, Klaas de