Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Peijl, Foto Van der1937 - Harlingen.
Op 8/06/1937 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1968 - Opheffingsdatum 31/12/1968
fotograaf in Harlingen
Bron(nen): KvK

Lees meer: Peijl, Foto Van der

Peijl, Jacobus Marinus van der(* Terneuzen, 18 mei 1883)

1905 - Nieuwesteeg K 6, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1906 - getrouwd te Leeuwarden op 7 maart 1906 met Jacoba Christina de Jong
1928 - Nieuwesteeg 6, Leeuwarden.
1931 - Tramstraat 4, Leeuwarden.
okt. 1931 verhuisd van Leeuwarden naar Nes, Ameland
1931 - Nes (Ameland).
okt. 1931 verhuisd van Leeuwarden naar Nes, Ameland
1933 - Huizum.
1934 - Zaak opgeheven op 30 oktober 1934.
1947 - overleden 11 sep. 1947 te Zwolle.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975 || Burg.Stand || KvK || Lwd.Nb.

Postma, G.1866 - Tegenover de Groote Kerk, Heerenveen.
Huisschilder en Photograaf te Heerenveen. In de Leidse catalogus staat een foto van Jacob Annes Dijkstra, geboren 1824, overleden 9 augustus 1866. Dus was hij al fotograaf voor 1866?
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Postma, G.

Postma, Hotze Sibbles(* Wartena, 6 apr. 1867)

1890 - Wartena.
veroordeeld wegens diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf. Hij is arbeider te Wartena, "verblijf houdende in een woonschip, gedomicilieeerd te Grouw, thans gedetineerd"
1898 - Groningen.
getrouwd op 13 feb. 1898 met Wietske Hekkema. Hotze is koopman te Groningen
1898 - Wartena.
zoon Sjabe wordt geboren in Wartena. Hotze is koopman in Groningen, "doch thans met een woonwagen te Wartena"
1898 - Groningen.
zoon Sjabe overlijdt in Kommerzijl, vader Hotze is kermisreiziger te Groningen
1899 - Groningen.
kermisreiziger en arbeider te Groningen, veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf "wegens bedrog in afgeleverde koopwaar" (arr.rb. Leeuwarden)
1904 - Leeuwarden.
dochter Wietske wordt in Leeuwarden aan boord van een schip geboren. Hotze is schipper, woonachtig te Groningen.
1907 - Leeuwarden.
geboorte Lucas Postma, zoon van Hotze Postma "vroeger schipper wonende te Groningen wiens tegenwoordig beroep en woon- of verblijfplaats onbekend zijn"
1908 - Leeuwarden.
overlijden Lucas Postma, "zoon van Hotze Postma wiens bestaan of verblijf onbekend is"
1909 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte dochter Hillegonda, hij is afwezig)
1910 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte zoon Lucas, hij is afwezig)
1911 - overleden 13 mei 1911 te Bockum (Dld).
wordt vermeld als fotograaf in Noorder-Drachten(?) en Leeuwarden.
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Postma, Hotze Sibbles

Postma, R.     - Irnsum.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Postma, R.

Pottjewijd, Geert(* Winschoten, 9 nov. 1893)

1917 - Leeuwarden.
Van 1917 tot 1919 werkzaam als assistent-fotograaf in Leeuwarden
1919 - Winschoten.
fotograaf in Winschoten
1920 - Winschoten.
Wonende in Winschoten, getrouwd op 28 sept. 1920 in Leeuwarden met Maria Hiemstra, afkomstig uit Huizum
1940 - Emmen.
fotograaf in Emmen
1948 - overleden 19 jan. 1948 te Hoogeveen.
fotograaf in Winschoten en Emmen
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Pottjewijd, Geert

Puist, Jelle Christiaan(* Leeuwarden, 21 juni 1873)

1897 - Zuidergrachtswal U 151 = 22, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden, opvolger van M. Scheepstra
1897 - Oppenhuizerweg, Sneek.
1897 - Leeuwarden.
Jelle Christiaan Puist trouwt in Leeuwarden met Anna Maria Delia Gerritsen.
1900 - overleden 12 jan. 1900 te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand || Ten Hoeve

Lees meer: Puist, Jelle Christiaan

Riemsma, Foto1948 - Leeuwarden.
Op 14/06/1948 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1954 - Opheffingsdatum 12/04/1954
Bron(nen): KvK

Lees meer: Riemsma, Foto

Ringh, Willem de(* Gouda, 0 1863)

1890 - Kleinzand, Sneek.
vestigt zich in Sneek als apotheker en fotograaf, afkomstig van Meppel
1895 - Oppenhuizerweg, Sneek.
1897 - Kampen.
Apotheker en fotograaf te Sneek van 1890 tot 1897.
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Ringh, Willem de

Ringler, Anthonie Karel(* Deventer, 10 apr. 1817)

1859 - Bagijnestraat G 37 = K 17, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1861 - Herestraat C 46 = C 10, Leeuwarden.
1863 - Kleine Kerkstraat F 90 = K 32, Leeuwarden.
1873 - Amsterdam.
tot november 1874
1879 - fotograaf te Maarssen
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Ringler, Anthonie Karel