Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Postma, R.     - Irnsum.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Postma, R.

Pottjewijd, Geert(* Winschoten, 9 nov. 1893)

1917 - Leeuwarden.
Van 1917 tot 1919 werkzaam als assistent-fotograaf in Leeuwarden
1919 - Winschoten.
fotograaf in Winschoten
1920 - Winschoten.
Wonende in Winschoten, getrouwd op 28 sept. 1920 in Leeuwarden met Maria Hiemstra, afkomstig uit Huizum
1940 - Emmen.
fotograaf in Emmen
1948 - overleden 19 jan. 1948 te Hoogeveen.
fotograaf in Winschoten en Emmen
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Pottjewijd, Geert

Puist, Jelle Christiaan(* Leeuwarden, 21 juni 1873)

1897 - Zuidergrachtswal U 151 = 22, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden, opvolger van M. Scheepstra
1897 - Oppenhuizerweg, Sneek.
1897 - Leeuwarden.
Jelle Christiaan Puist trouwt in Leeuwarden met Anna Maria Delia Gerritsen.
1900 - overleden 12 jan. 1900 te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand || Ten Hoeve

Lees meer: Puist, Jelle Christiaan

Riemsma, Foto1948 - Leeuwarden.
Op 14/06/1948 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1954 - Opheffingsdatum 12/04/1954
Bron(nen): KvK

Lees meer: Riemsma, Foto

Ringh, Willem de(* Gouda, 0 1863)

1890 - Kleinzand, Sneek.
vestigt zich in Sneek als apotheker en fotograaf, afkomstig van Meppel
1895 - Oppenhuizerweg, Sneek.
1897 - Kampen.
Apotheker en fotograaf te Sneek van 1890 tot 1897.
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Ringh, Willem de

Ringler, Anthonie Karel(* Deventer, 10 apr. 1817)

1859 - Bagijnestraat G 37 = K 17, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1861 - Herestraat C 46 = C 10, Leeuwarden.
1863 - Kleine Kerkstraat F 90 = K 32, Leeuwarden.
1873 - Amsterdam.
tot november 1874
1879 - fotograaf te Maarssen
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Ringler, Anthonie Karel

Ringler, Hendrik Anthonie Karel(* Amsterdam, 11 juli 1846)

     - Weststraat (tussen station en Zaailand), Leeuwarden.
     - Dijkstraat 206, Bolsward.
1872 - Schoolstraat E 270e = F 9, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1872 - Nieuwe Weststraat (t.o. station), Leeuwarden.
1879 - na zijn dood wordt de zaak voortgezet door H.J. Craije
1879 - overleden 23 sep. 1879 te Leeuwarden.
Zoon van Anthonie Karel Ringler.
Bron(nen): Dolk 1975 || LC

Lees meer: Ringler, Hendrik Anthonie Karel

Ris, Foto1937 - Sneek.
Op 23/02/1937 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1974 - Opheffingsdatum 7/03/1974
Bron(nen): KvK

Lees meer: Ris, Foto

Roche Busé, Henri Paul Emile de la(* Delfzijl, 13 juni 1857)

     - Leeuwarden.
     - Bolsward.
1870 - Paderborn.
vestigt zich als fotograaf in Paderborn (Duitsland)
1883 - Gorredijk.
vestigt zich vanuit Leeuwarden in Gorredijk
1885 - Het Meer 20, Heerenveen.
fotograaf in Het Meer (bij Heerenveen). Hij vestigt zich daar op 6 juni 1885, is dan afkomstig van Gorredijk
1901 - Lindengracht 95 (later vernummerd: 83), Heerenveen.
1919 - vertrokken naar Apeldoorn. Op het adres Lindengracht 57 blijft een fotozaak gevestigd, nu van Christiaan Weijer, de naam 'Fotografisch Atelier de la Roche Busé' blijft bestaan. Op het fotokarton wordt 'H.P.E. de la Roche Busé' vervangen door 'Fa. de la Roche Busé'.
1940 - overleden 9 aug. 1940 te Apeldoorn.
fotograaf in Paderborn, Gorredijk, Het Meer en Heerenveen
Bron(nen): Dolk 1975 || Verstilde tijd

Lees meer: Roche Busé, Henri Paul Emile de la

Rollema, Hylke Abe(* Sneek, 23 feb. 1901)

1927 - Schrans 3, Leeuwarden.
1928 - Leeuwarden.
Op 24 oktober getrouwd met Jitske Blok (Leeuwarden 18-2-1901 - 15-3-1987).
1930 - Heerenwaltje 3, Leeuwarden.
Op 4 april 1930 is het bedrijf volgens een advertentie in de LC verhuisd van de Schrans naar Heerenwaltje 3.
1931 - Leeuwarden.
Op 22/07/1931 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1965 - Opheffingsdatum 31/12/1965
1967 - In de Leeuwarder Courant van 29 augustus 1967 wordt vermeld dat het negatieven-archief van fotograaf Rollema is overgedragen aan het Leeuwarder Gemeentearchief.
1985 - overleden 0 1985 te Leeuwarden.
Foto-bureau H.A. Rollema
Bron(nen): LC || KvK

Lees meer: Rollema, Hylke Abe