Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Nagtheim, Martinus Antonius(* Leeuwarden, 9 sep. 1823)

1856 - Bagijnestraat F 394 = K 64, Leeuwarden.
daguerreotypist te Leeuwarden
1863 - overleden 29 dec. 1863 te Leeuwarden.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Nagtheim, Martinus Antonius

Nieuwstad, Pieter Jans(* gem. Ængwirden, 24 apr. 1862)

1892 - Koog aan de Zaan.
fotograaf in Koog aan de Zaan vanaf 1892. In 1926 is hij nog actief in Koog aan de Zaan.
Bron(nen):

Lees meer: Nieuwstad, Pieter Jans

Nieweg, H.     - Gasthuisstraat 14, Steenwijk.
1901 - Botniakade 60, Sneek.
neemt het atelier van Lambertus van der Feer over
Bron(nen): Leiden || Ten Hoeve

Lees meer: Nieweg, H.

Obbema, F.J.1902 - Grootzand, Sneek.
fotograaf in Sneek vanaf 1902
Bron(nen): Ten Hoeve

Lees meer: Obbema, F.J.

Obbema, Folquinus Petrus(* Sneek, 4 okt. 1896)

1928 - Grootzand 12, Sneek.
Bron(nen): Adr.boek '28

Lees meer: Obbema, Folquinus Petrus

Obbema, Petrus Folquinus(* Sneek, 24 jan. 1869)

1895 - Sneek.
Getrouwd op 18 september 1895 in Sneek met Tecla Margaretha van der Werf.
1928 - Grootzand 12, Sneek.
1935 - overleden 11 nov. 1935 te Sneek.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Burg.Stand

Lees meer: Obbema, Petrus Folquinus

Peijl, Foto Van der1937 - Harlingen.
Op 8/06/1937 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1968 - Opheffingsdatum 31/12/1968
fotograaf in Harlingen
Bron(nen): KvK

Lees meer: Peijl, Foto Van der

Peijl, Jacobus Marinus van der(* Terneuzen, 18 mei 1883)

1905 - Nieuwesteeg K 6, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1906 - getrouwd te Leeuwarden op 7 maart 1906 met Jacoba Christina de Jong
1928 - Nieuwesteeg 6, Leeuwarden.
1931 - Tramstraat 4, Leeuwarden.
okt. 1931 verhuisd van Leeuwarden naar Nes, Ameland
1931 - Nes (Ameland).
okt. 1931 verhuisd van Leeuwarden naar Nes, Ameland
1933 - Huizum.
1934 - Zaak opgeheven op 30 oktober 1934.
1947 - overleden 11 sep. 1947 te Zwolle.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975 || Burg.Stand || KvK || Lwd.Nb.

Postma, G.1866 - Tegenover de Groote Kerk, Heerenveen.
Huisschilder en Photograaf te Heerenveen. In de Leidse catalogus staat een foto van Jacob Annes Dijkstra, geboren 1824, overleden 9 augustus 1866. Dus was hij al fotograaf voor 1866?
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Postma, G.

Postma, Hotze Sibbles(* Wartena, 6 apr. 1867)

1890 - Wartena.
veroordeeld wegens diefstal tot 2 maanden gevangenisstraf. Hij is arbeider te Wartena, "verblijf houdende in een woonschip, gedomicilieeerd te Grouw, thans gedetineerd"
1898 - Groningen.
getrouwd op 13 feb. 1898 met Wietske Hekkema. Hotze is koopman te Groningen
1898 - Wartena.
zoon Sjabe wordt geboren in Wartena. Hotze is koopman in Groningen, "doch thans met een woonwagen te Wartena"
1898 - Groningen.
zoon Sjabe overlijdt in Kommerzijl, vader Hotze is kermisreiziger te Groningen
1899 - Groningen.
kermisreiziger en arbeider te Groningen, veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf "wegens bedrog in afgeleverde koopwaar" (arr.rb. Leeuwarden)
1904 - Leeuwarden.
dochter Wietske wordt in Leeuwarden aan boord van een schip geboren. Hotze is schipper, woonachtig te Groningen.
1907 - Leeuwarden.
geboorte Lucas Postma, zoon van Hotze Postma "vroeger schipper wonende te Groningen wiens tegenwoordig beroep en woon- of verblijfplaats onbekend zijn"
1908 - Leeuwarden.
overlijden Lucas Postma, "zoon van Hotze Postma wiens bestaan of verblijf onbekend is"
1909 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte dochter Hillegonda, hij is afwezig)
1910 - Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (geboorte-akte zoon Lucas, hij is afwezig)
1911 - overleden 13 mei 1911 te Bockum (Dld).
wordt vermeld als fotograaf in Noorder-Drachten(?) en Leeuwarden.
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Postma, Hotze Sibbles