Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Lentz, D.A.     - Franeker.
Bron(nen):

Lees meer: Lentz, D.A.

Lomans, Johannes Franciscus(* Amsterdam, 26 nov. 1837)

     - Grachtswal, Leeuwarden.
1867 - Oostergrachtswal L 27 = U 115, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (tot 1872: firma Sellbach en Lomans)
1869 - getrouwd te Leeuwarden op 9 november 1869 met Hendrica Johanna de Both, fotografe
1879 - overleden 12 okt. 1879 te Leeuwarden.
zie ook: Sellbach & Lomans
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand

Lees meer: Lomans, Johannes Franciscus

Lorié, Andries Ludovicus(* Den Haag, 20 nov. 1878)

1913 - Gysbert Japicxstraat U 81, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1914 - Voorstreek A 322 = 84, Leeuwarden.
1928 - Voorstreek 84, Leeuwarden.
1943 - overleden 22 apr. 1943 te Leeuwarden.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975

Lees meer: Lorié, Andries Ludovicus

Maat, Berend Evert(* Hoogeveen, 16 feb. 1851)

     - Beetsterzwaag.
1875 - Beetsterzwaag.
Berend Maat trouwt 3 feb. 1875 in Opsterland met Froukje Posthuma, dochter van Jacobus Posthuma en Pietje Wouda
1879 - Beetsterzwaag.
Berend Maat neemt de papier- en boekhandel van zijn schoonvader over
1881 - Beetsterzwaag.
actief als fotograaf, vroegst bekende opnamen van Berend Maat zijn schoolfoto's
1898 - Wolvega.
verhuisd naar Wolvega, later naar Meppel en Den Haag
1916 - overleden 27 aug. 1916 te 's-Gravenhage.
Bron(nen): Leiden || Burg.Stand

Lees meer: Maat, Berend Evert

Madiol, Jan Roelfs(* Groningen, 0 1855)

1888 - getrouwd te Leeuwarden op 18 december 1888 met Trijntje Ganzinga, fotografe.
1913 - overleden 23 juni 1913 te Leeuwarden.
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Madiol, Jan Roelfs

Marcke, H. van1848 - Langepijp, Leeuwarden.
Bron(nen): Wumkes

Lees meer: Marcke, H. van

Matthijssen, Gerarda Henrietta(* Leeuwarden, 19 okt. 1830)

     - koopvrouw en onderwijzeres in de tekenkunst te Leeuwarden
1867 - Naauw H 46 = L 149 = 7, Leeuwarden.
fotografe te Leeuwarden
1868 - St. Jacobsstraat H 50 = L 2, Leeuwarden.
1878 - Ruiterskwartier G 95, Leeuwarden.
galeriehoudster in Leeuwarden
1904 - naar Amsterdam
1907 - overleden 23 dec. 1907 te Amsterdam.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Matthijssen, Gerarda Henrietta

Mellema, P.G.H.1944 - Weerd 7, Leeuwarden.
Bron(nen): LC

Lees meer: Mellema, P.G.H.

Metro Foto Centrale1940 - Voorstreek 37, Leeuwarden.
Bron(nen): LC

Lees meer: Metro Foto Centrale