Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Madiol, Jan Roelfs(* Groningen, 0 1855)

1888 - getrouwd te Leeuwarden op 18 december 1888 met Trijntje Ganzinga, fotografe.
1913 - overleden 23 juni 1913 te Leeuwarden.
Bron(nen): Burg.Stand

Lees meer: Madiol, Jan Roelfs

Marcke, H. van1848 - Langepijp, Leeuwarden.
Bron(nen): Wumkes

Lees meer: Marcke, H. van

Matthijssen, Gerarda Henrietta(* Leeuwarden, 19 okt. 1830)

     - koopvrouw en onderwijzeres in de tekenkunst te Leeuwarden
1867 - Naauw H 46 = L 149 = 7, Leeuwarden.
fotografe te Leeuwarden
1868 - St. Jacobsstraat H 50 = L 2, Leeuwarden.
1878 - Ruiterskwartier G 95, Leeuwarden.
galeriehoudster in Leeuwarden
1904 - naar Amsterdam
1907 - overleden 23 dec. 1907 te Amsterdam.
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Matthijssen, Gerarda Henrietta

Mellema, P.G.H.1944 - Weerd 7, Leeuwarden.
Bron(nen): LC

Lees meer: Mellema, P.G.H.

Metro Foto Centrale1940 - Voorstreek 37, Leeuwarden.
Bron(nen): LC

Lees meer: Metro Foto Centrale

Meulen, Coenraad Gosses van der(* Dokkum, 8 apr. 1878)

     - Dokkum.
fotograaf in Dokkum
1903 - 7 mei getrouwd in Tietjerksteradeel met Martina Kooi. Hij is kachelmaker in Dokkum, zij is domineesdochter
1912 - Dokkum.
15 okt. 1912 failliet verklaard, photograaf en winkelier te Dokkum
1913 - Dokkum.
faillissement van C.G. van der Meulen, fotograaf en winkelier te Dokkum, geëindigd.
fotograaf in Dokkum (ook vermeld als K.G. van der Meulen)
Bron(nen): Burg.Stand || LC

Lees meer: Meulen, Coenraad Gosses van der

Modern, Foto1940 - Wirdumerdijk 14, Leeuwarden.
1944 - Wirdumerdijk 14, Leeuwarden.
Bron(nen): LC

Lees meer: Modern, Foto

Molenaar, Anne(* Bolsward, 27 sep. 1868)

1882 - 's-Hertogenbosch.
Bijna 14 jaar oud wordt Anne Molenaar uit het Bolswarder bevolkingsregister uitgeschreven naar 's-Hertogenbosch, op 16 maart 1885 is hij weer terug in Bolsward.
1893 - Den Haag.
Anne Molenaar, photograaf, wordt uit het bevolkingsregister van Bolsward uitgeschreven naar Den Haag.
1893 - Grote Dijlakker, Bolsward.
Adv. in de Bolswarder Courant: er kan een leerling geplaatst worden bij A. Molenaar, Photograaf, Grote Dijlakker.
1895 - Bolsward.
Anne Molenaar en Barendina Johanna Hemmes worden ingeschreven in het Bevolkingsregister van Bolsward.
1895 - Den Haag.
Op 14 augustus 1895 trouwt Anne Molenaar, photograaf, wonende te Bolsward in Den Haag met Johanna Barendina Hemmes, geboren in Rotterdam, wonende in Den Haag. Getuige zijn o.a. William Bignell en Simon Zoest, photografen te Den Haag. (De voornamen van de bruid worden zowel als Johanna Barendina als als Barendina Johanna geschreven).
1896 - Bolsward.
Tussen 1896 en 1902 worden er in Bolsward vier kinderen geboren van Anne Molenaar, photograaf en zijn echtgenoot Barendina Johanna Hemmes.
1897 - Grote Dijlakker C 46 (= 28), Bolsward.
Hoofdelijke omslag 1897 en 1898.
1904 - Grote Dijlakker C 47 (= 29), Bolsward.
Hoofdelijke omslag 1904
1905 - Den Haag.
Het gezin Molenaar-Hemmes wordt uitgeschreven uit het Bevolkingsregister van Bolsward naar Den Haag.
1908 - Bolsward.
1945 - overleden 23 mei 1945 te Den Haag.
Bron(nen): Leiden || Burg.Stand

Lees meer: Molenaar, Anne

Mosselman, Jac.L.     - Anjum.
Volgens eigen stempel: Amateur-Fotograaf te Anjum. Mogelijk: Jacob Mosselman, geboren 8 april 1884, zoon van Lieuwe Mosselman.
Bron(nen): Leiden

Lees meer: Mosselman, Jac.L.