Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Kuhlmann, Egidius Leo(* Leeuwarden, 10 okt. 1846)

     - zilversmid te Leeuwarden
     - Grote Hoogstraat H 126, Leeuwarden.
     - Groote Hoogstraat L 34, Leeuwarden.
1885 - Kleine Hoogstraat L 34, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1888 - naar Utrecht
Bron(nen): Dolk 1975

Lees meer: Kuhlmann, Egidius Leo

Kuiper1959 - Langweer.
Op 6/02/1959 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1959 - Opheffingsdatum 15/12/1959
FOTO-KUIPER te Langweer
Bron(nen): KvK

Lees meer: Kuiper

Kuiper, H.     - Noordwolde.
1902 - bij de Frieschebrug, Noordwolde.
H. Kuiper, fotograaf, Noordwolde, bij de Frieschebrug (adv.)
Bron(nen): Hepkema

Lees meer: Kuiper, H.

Kuipers, Wessel     - Noordwolde.
     - Wolvega.
     - Meppel.
1897 - Hoofdstraat, Wolvega.
Publieke verkoop van winkelhuis aan de Hoofdstraat in Wolvega. "In dit pand is sedert jaren uitgeoefend het bedrijf van Schilder, Behanger en Photograaf door Wessel Kuipers".
Bron(nen): LC

Lees meer: Kuipers, Wessel

Lammers, Roelof(* Drachten, 1 mei 1853)

     - Drachten.
1910 - overleden 15 nov. 1910 te Drachten.
fotograaf in Drachten van plm. 1885 tot 1910
Bron(nen):

Lees meer: Lammers, Roelof

Lange, Joël de     - Prinsenstraat 18, Groningen.
Bron(nen):

Lees meer: Lange, Joël de

Lentz, D.A.     - Franeker.
Bron(nen):

Lees meer: Lentz, D.A.

Lomans, Johannes Franciscus(* Amsterdam, 26 nov. 1837)

     - Grachtswal, Leeuwarden.
1867 - Oostergrachtswal L 27 = U 115, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden (tot 1872: firma Sellbach en Lomans)
1869 - getrouwd te Leeuwarden op 9 november 1869 met Hendrica Johanna de Both, fotografe
1879 - overleden 12 okt. 1879 te Leeuwarden.
zie ook: Sellbach & Lomans
Bron(nen): Dolk 1975 || Burg.Stand

Lees meer: Lomans, Johannes Franciscus

Lorié, Andries Ludovicus(* Den Haag, 20 nov. 1878)

1913 - Gysbert Japicxstraat U 81, Leeuwarden.
fotograaf te Leeuwarden
1914 - Voorstreek A 322 = 84, Leeuwarden.
1928 - Voorstreek 84, Leeuwarden.
1943 - overleden 22 apr. 1943 te Leeuwarden.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Dolk 1975

Lees meer: Lorié, Andries Ludovicus

Maat, Berend Evert(* Hoogeveen, 16 feb. 1851)

     - Beetsterzwaag.
1875 - Beetsterzwaag.
Berend Maat trouwt 3 feb. 1875 in Opsterland met Froukje Posthuma, dochter van Jacobus Posthuma en Pietje Wouda
1879 - Beetsterzwaag.
Berend Maat neemt de papier- en boekhandel van zijn schoonvader over
1881 - Beetsterzwaag.
actief als fotograaf, vroegst bekende opnamen van Berend Maat zijn schoolfoto's
1898 - Wolvega.
verhuisd naar Wolvega, later naar Meppel en Den Haag
1916 - overleden 27 aug. 1916 te 's-Gravenhage.
Bron(nen): Leiden || Burg.Stand

Lees meer: Maat, Berend Evert