Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Beitschat, Egbert(* Harlingen, 20 nov. 1871)

     - Koudum.
werkte een aantal jaren op het kantoor van notaris De Jong in Koudum en leerde daar het fotograferen.
1900 - op 10 mei 1900 gehuwd met Yda Vaatstra (1861-1937), logementhoudster in Het Oude Rechthuis te Kollum
1922 - Kollum.
Het Oude Rechthuis verkocht, Beitschat naar "De Posthoorn" aan het Rechthuisplein in Kollum. Atelier aan de Voorstraat, achter het pand van Heeger; later kwam dit atelier naast De Posthoorn. Zijn donkere kamer had hij in de stal van Het Oude Rechthuis en daarna in het Posthoorn-atelier. Het atelier was open van april tot oktober, omdat het voor de rest van het jaar te koud was.
1928 - B 3, Kollum.
caféhouder
1930 - overleden 22 okt. 1930 te Kollum.
Bron(nen): Adr.boek '28 || Kollum

Foto's van Egbert Beitschat in het Fries Fotoarchief (Tresoar).

Beitschat LC 31-12-1917
Leeuwarder Courant 31 dec. 1917

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar