Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Austermühle, Johannes Hendrik(* Den Haag, 2 juni 1878)

     - Bolsward.
Photografisch Aterlier in Bolsward, voorheen A. Molenaar.
1899 - Loppersum.
Retoucheur en fotograaf in Loppersum tot 1904
1904 - Bolsward.
1906 - Groote Dijlakker, Wijk C, No.47, Bolsward.
1921 - Bandoeng (Java, Ned. Indië).
Fotograaf in Bandoeng (Java, Ned. Indië) onder de naam "Kreuger & Austermühle"
1940 - Batavia.
tijdens Tweede Wereldoorlog in Batavia
1946 - Hilversum.
teruggekeerd uit Indië, koopman in Hilversum
1958 - overleden 4 okt. 1958 te Hilversum.
Austermühle was vanaf 1899 actief als fotograaf, eerst in Loppersum. In 1904 vestigt hij zich in Bolsward als opvolger van Molenaar. In 1921 vertrekt hij naar Nederlands Indië (Bandoeng).
Bron(nen): Leiden || LC || Wachlin

 

Leeuwarder Courant 2-11-1906

Leeuwarder Courant 2-11-1906

Nieuws van den dag v Ned Indie 3-12-1921

Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indië, 2-12-1921

 De Indische Courant 22-12-1930

De Indische Courant 22-12-1930 


Geen voorbeelden van foto's beschikbaar