Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Actief1949 - Leeuwarden.
Op 28/03/1949 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
1949 - Opheffingsdatum 7/04/1949
FOTO BUREAU "ACTIEF" te Leeuwarden
Bron(nen): KvK

 

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar