Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Wiersma, C.1939 - Mendelssohnstraat 21, Leeuwarden.
1940 - Westerstraat 132, Enkhuizen.
tussen 21 december 1939 en 4 januari 1940 van Leeuwarden (Mendelssohnstraat 21) vertrokken naar Enkhuizen (Westerstraat 132)
Bron(nen): LC

 

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar