Deze site

bevat werk- en woonadressen van (voornamelijk) Friese fotografen voor 1945, bedoeld als hulpmiddel voor de datering van oude (familie)foto's.

Visser, A. Jzn.     - Spoordykstraat TO No 222, Franeker.
Fotograaf in Franeker
Bron(nen): Leiden

 

Geen voorbeelden van foto's beschikbaar